پرینت

تلفن های ضروری شهر جدید صدرا

 

رديف

مكان مورد نظر

شماره هاي مورد نظر

1

شركت عمران شهر جديد صدرا

6411979-81

دورنگار:6410476

2

شوراي شهر جديد صدرا

0711-6412929

3

اتش نشاني شهر جديد صدرا

0711-6403999

4

اورژانس شهر جديد صدرا

0711-6403993

5

كلانتري 28 شهر جديد صدرا

0711-6414840

6

درمانگاه علي ابن ابيطالب

0711-6416709

7

اتفاقات گاز شهر جديد صدرا

194

8

شركت گاز واحد شهر جديد صدرا

0711-6413089

0711-6413079

9

اتفاقات اب شهر جديد صدرا

0711-6413285

0711-6412736

10

شركت ابفا امور مشترکین

0711-6413886

11

اداره برق شهر جديد صدرا

0711-6413310

0711-6413311

12

اتفاقات مخابرات شهر جديد صدرا

0711-6412000

13

مخابرات امور مشتركين شهر جديد صدرا

0711-6412222

14

دفتر خدمات ارتباطي شهر جديد صدرا

0711-6412939

15

بانك ملي شعبه شهر جديد صدرا

0711-6413912

16

بانك ملت شعبه شهر جديد صدرا

0711-6414802

0711-6414805

17

بانك تجارت شعبه شهر جديد صدرا

0711-6414748-9

18 شوراي حل اختلاف شهر جديد صدرا 0711-6412932

19

تربيت بدني شهر جديد صدرا

0711-6403555-6

20

دفتر خانه اسناد رسمي 190 شهر جديد صدرا

0711-6413411

21

خانه فرهنگ شهر جديد صدرا 0711-6415727

22

دانشگاه ازاد اسلامي واحد علوم انساني 0711-6412715-18

23

دانشگاه ازاد اسلامي واحد مهندسي 0711-6413622-25

24

دبيرستان فارابي و مدرسه راهنمايي امام جعفر صادق ع -واحد پسرانه 0711-6413849

25

دبيرستان رضوان و مدرسه راهنمايي حضرت زينب س - واحد دخترانه 0711-6412847

26

امادگي و دبستان غير دولتي كوشا -واحد پسرانه

0711-6413496

0711-6413073

27

امادگي و دبستان غير دولتي شقايق- واحد دخترانه 0711-6413857

28

مدرسه راهنمايي غير دولتي ياسين 0711-6414889

29

دبستان ملاصدرا -واحد دخترانه 0711-6412726

30

دبستان امام مهدي عج -واحد پسرانه 0711-6412323

31

مهد كودك و امادگي البرز 0711-6414414

32

مركز استعداد هاي درخشان-مدرسه جهان گير خان قشقايي

0711-6414973

33

دبيرستان پسرانه پارسا 0711-6412703

34

پمپ گاز شهر جديد صدرا 0711-6403043

35

پمپ بنزين شهر جديد صدرا 0711-6406029

36

كانون فرهنگي اجتمايي بانوان 0711-6412919

37

دفتر اسناد رسمي 228 شهر جديد صدرا

0711-6412180

38

مهد كودك رنگارنگ شهر جديد صدرا

0711-6412324

39

مركز اينترنت صدرا

0711-6412400

40

دفتر خدمات ارتباطي كد 1010

0711-6412500

41

مسجد ولي العصر عج

0711-6405157