پرینت

قابل توجه متقاضیان پروژه مسکن مهر 768 واحدی (شرکت سد و عمران پارس گستر)

بدینوسیله به متقاضیان مشروحه ذیل که نسبت به پرداخت بدهی و  تحویل واحد مسکن مهر اقدام ننموده اند اعـــلام میگردد در صورتیکه نسبت به نحویل واحد مربوطه اقدام ننمایند برابر ضوابط  و دستورالعمل شماره 12243/94/ص/4302 مورخ 19/11/94حذف میگردد و امتیاز ایشان  طبق اولویت به شخص دیگری واگذار می گردد و حق هر گونه اعتراضی از آنان سلب خواهد شد ... ادامه مطلب ...

 

 

 

کدملی

نام

نام خانوادگی

 

کدملی

نام

نام خانوادگی

2291692364

مرضیه

استدلال

 

2400149615

منصور

رادمنش

2297576102

غلامحسین

استدلال

 

2391660383

عبدالحسین

رحمانی

2295940672

داود

اسلام نژاد

 

2470702224

سیدجلیل

زاهدی جهرمی

2295295920

غلامرضا

اکبریان

 

2549615042

راشد

سیاه پوش سنگری

2370533315

افسانه

الماسی

 

2298306907

محمدامین

شایسته نیا

2296999638

اصغر

آزمون

 

2390747256

غلامحسین

شریفی

2298864926

جواد

بحری

 

5149548669

پروین

شفیعی سروستانی

2432507460

مجتبی

بخشنده

 

2298820244

سعید

شمس

2298936951

صمد

بهمنی نژاد

 

2549764285

حسین

شمس الدینی

2291858671

فاطمه

پایندان

 

1910653128

نرگس

شمسی

2295183881

اکبر

پور کریمیان میرسفید

 

2296081754

حمید رضا

شهبازی

2572391988

احترام

پورعسکر

 

2291208314

جهانگیر

شهبازی

2572329530

یونس

پیروی

 

1818323281

مهدی

شیردم

5159321357

حسین

تقوی

 

2292072106

هاشم

صالحی

2572005972

جانمحمد

تقی زاده

 

1819760901

شهرام

صفری اسکندری

2390664245

رحیم

توکلیان

 

2298992691

علی اصغر

طائی زاده

2529633428

جواد

تیرانداز

 

2430153823

داریوش

عواطفی نژاد

2298056986

حسین

جمعه پور

 

2292134012

عبداله

فرجی

2549384326

لطیفه

خسروی آب پرده

 

2292940124

اله بخش

فردسبوکی

2430389843

عباسقلی

درودی دورودزنی

 

2571907931

نبی اله

فیروزی

2291286481

غلامرضا

کاظمی فرد

 

2291393227

جمیله

محمدپور

2529208247

محمدعلی

کریمی نژاد اصطهباناتی

 

2471518214

اسماعیل

مسعودنیا

2390824277

حبیب اله

کشاورزی

 

2297501455

حجت

ویژه

5489644011

صمد

مظفری

 

6559830829

علی محمد

صالح

2291850644

مجید

مقدم کیا

 

2370497191

مهدی

معماری

2296228097

مهدی یار

منصوری کلاه مال

 

5489533544

عنایت

جاوید نیا

2282014359

سعیده

نامدار

 

2295509440

زهرا

امیدبخش

2293946169

حیدر علی

نجاتی ارخلو

 

2298026335

بهمن

نامداری قرقانی

2297889305

حسین

نصرآزاد

 

2371948330

سیدمحمدرضا

شریفیان

2295345855

شهرام

وارسته