پرینت

قابل توجه متقاضیان پروژه مسکن مهر 690 واحدی (شرکت عمران مارون)

بدینوسیله به متقاضیان مشروحه ذیل که نسبت به پرداخت بدهی و  تحویل واحد مسکن مهر اقدام ننموده اند اعـــلام میگردد در صورتیکه نسبت به تکمیل موجودی و تحویل واحد مربوطه اقدام ننمایند برابر ضوابط و دستورالعمل شماره 12243/94/ص/4302 مورخ 19/11/94حذف میگردد و امتیاز ایشان  طبق اولویت به شخص دیگری واگذار می گردد و حق هر گونه اعتراضی از آنان سلب خواهد شد ... ادامه مطلب ...

 

 

کدملی

نام

نام خانوادگی

 

کدملی

نام

نام خانوادگی

2559792796

نسرین

ابطحی

 

3071069642

فرزاد

بنجوئی

2430256274

علی

اتابکی

 

2298223459

الهه

بهاری

2296107516

امیرهوشنگ

احمدعلی زاده

 

2549673077

غلامحسین

بهزادی

37300113

رضا

اسدی

 

2297984731

فرخ

پروتا

5469890252

کاظم

اسدی

 

2430861021

برزو

پناهی دوست

2297184311

زینت

اسمعیلی

 

2297368781

محسن

پوررضا

4230180306

عبدال

افشون

 

5479840339

حسین

پورمحمدی

2470412781

ایاز

اقائی بهجانی

 

2370357932

جمشید

ترنج

2296767907

هاشم

اقلیدی پور

 

2290880868

غلامعلی

تن بد

2297312504

غلامرضا

الف پوریان

 

6559748898

علمدار

توانا

2430378396

سیدیعقوب

انوار

 

2293505987

سیدمحمدحسن

جعفری

2298969981

علی رضا

اوحدی

 

2291630873

خدیجه

جوانمردی

2295388228

مجتبی

ایمانی مهر

 

2296159079

رضا

حسنی

2295587980

احسان

باباخانی فرد

 

2390757138

سیدعلی حمزه

حسینی

2430926946

ضرغام

باستان جوزی

 

2296528325

سیدمحمد

حسینی

54403146

فرزین

باشی پور حقیقی

 

2370247096

مجید

حسینی فرد

1861024053

صدراله

برجسته

 

5139456370

بهروز

حمیدی

2298444773

روح اله

بردستانی

 

2430692368

کریم

خانلوئی

1815182067

نصرت

برمکی

 

2430442272

صادق

دانش

1829099590

ناجی

بناکار

 

2291072625

شهرام

دانشمند قلاتی

2298017158

علی

دبیری

 

2291064789

اسماعیل

رضائی

2430959011

شیرین

درخشان حسینی

 

2295905664

کرامت اله

رعیتی

2294191269

خداوردی

درویشی

 

2572018322

اکبر

رعیتی نژاد

2295855292

فاطمه

ده بزرگی

 

1638280789

یوسف

رفیع زاده

2297821956

جواد

رحمانی

 

2297954352

محسن

روستاپور

2291171224

مسعود

رستم پور

 

2295997291

غلامرضا

روئین

2295986346

رقیه

رهائی

 

2471448313

جهان نوش

طاهری

2296771165

مهدی

زارع

 

2291534051

سادات

طاهری نودادی

2297495056

احمد

زارع مهذبیه

 

2451472987

محمدهادی

عباسی

1819758354

فرشید

زارعی

 

5469516156

ابوطالب

عباسی

2293294617

عبداله

زارعی

 

5149895881

غلامعباس

عباسی

2371179582

یوسف

زحمت کش

 

2294915623

کرامت

عباسی ارجمندی

2529388210

احمد

زحمت کش

 

1827758244

عیسی

عزازیل

2292063085

سیف اله

زمانی

 

2371652601

اسداله

علی پور

2572147270

مهدی

زینلی

 

2451239182

غلام

عنصری خوب

2299618589

علی میرزا

سرخی دهداری

 

5469547809

گلاب

غلامی

2295475996

اسماعیل

سعادتیان پور

 

2430734818

محمدرضا

غلامی

2296343910

فرزاد

سلطانی

 

2391758782

فرهاد

فریدونی

2298585180

امیر

سلطانی

 

2372313142

عصمت

فیروز زاده

2291786679

غلام

سلمان پور

 

2294614380

گل عنبر

فیوج

2296390862

غلام حسین

شاهوار حقیقی

 

2296312829

حمزه

قاسمی شیری

2297699492

امیر

شبانی

 

2410803784

منیژه

قربانی

2371618985

علی

شعبانی

 

6839494489

فرزاد

قربانی آباده

1816859761

غلامرضا

شهیدی

 

2297544057

كورش

قره خانی

2291097628

محمدامین

صابری

 

2295723523

حشمت اله

قهرمانی

2282642953

اله یار

صفائی صفر

 

2299060375

طوبی

کاراندیش

2549699505

فیض اله

کاوه

 

2298396698

حمید

مستی

2529626741

عبدالحسین

کجوری

 

2291794795

محمدمهدی

معارج

2451406658

فریدون

کرمی

 

2539828892

وحید

ملک پور

2529223157

اکبر

کشاورز

 

2297259956

حسین

منفرد

5469879747

قاسم

کوه کن

 

2296093272

محمدهادی

موثقی

933984571

حسین

محرابی نیا

 

6579916052

سیداسداله

موسوی

2431433900

نوبر

مددی

 

2292707489

شیرزاد

میرزائی

2297457448

علی اکبر

مدرسی

 

2292715767

احترام

میرکی باصری

2296831168

حمید

مرادی نیا

 

2295400279

پرویز

نادی مهرآبادی

2292050722

سیدمهدی

مرتضوی

 

6559827437

مهران

نجاتی

2295245559

فرهاد

نفری

 

2293061698

فیروز

هوشیار

1639234047

نوراله

نوری پروج

 

2292123169

بهمن

یاراحمدی

2549473280

همین بس

نوری خلاری

 

2411065851

حبیب اله

یداللهی فارسی

2549252497

نمک

نیکوئی اردکانی

 

2298002371

باقر

یوسفی

2294550218

حبیب

وزیرزاده

 

2299491406

علی

یوسفی احمدآباد

2571694030

عبدالرضا

همت دار

 

2296231497

احمد

امیری اصل

2549560787

تیمور

هوشمندی