پرینت

بازدید اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران از شهر صدرا

اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران از شهر جدید صدرا بازدید کردند.

تعدادی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه تهران و دانشجویان دکترای هنر و معماری دانشگاه تهران از شهر جدید صدرا بازدید کردند.

 در  این بازدید پروژه های مسکن مهر فاز 1 و 2 شهر صدرا و برخی پروژه های شاخص این شهر جدید مانند سرزمین سبز صدرا مورد بازدید قرار گرفت.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا