پرینت

آگهي فراخوان شركت در مناقصه عمومی – یک مرحله اي

شركـت عمـران شهـر جديـد صـدرا در نظر دارد تکمیل دارالقران شهر جدید صدرا در فاز 2 را  به شرح زیر را از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای به پيمانكار واجد صلاحیت با شرایط زیر واگذار نمايد. مناقصه گران مكلفند جهت دریافت اسناد مناقصه علاوه بر ارائه رتبه معتبر در رشته ساختمان از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ، فیش به مبلغ 500.000 ریال به حساب 2173693001003 نزد بانک ملی شعبه صدرا واریز و ارائه نمایند..

پرینت

آگهي فراخوان شركت در مناقصه عمومی – یک مرحله اي

شركـت عمـران شهـر جديـد صـدرا در نظر دارد احداث یک واحد کلانتری در شهر جدید صدرا از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای به پيمانكار واجد صلاحیت با شرایط زیر واگذار نمايد. مناقصه گران مكلفند جهت دریافت اسناد مناقصه علاوه بر ارائه رتبه معتبر در رشته ساختمان از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ، فیش به مبلغ 500.000 ریال به حساب 2173693001003 نزد بانک ملی شعبه صدرا واریز و ارائه نمایند..

پرینت

آگهي فراخوان شركت در مناقصه عمومی - یک مرحله اي

شركـت عمـران شهـر جديـد صـدرا در نظر دارد احداث اسکلت و سقف ساختمان در 8 قطعه باغشهر متعلق به خود را از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای به پيمانكار واجد صلاحیت با شرایط زیر واگذار نمايد. مناقصه گران مكلفند جهت دریافت اسناد مناقصه علاوه بر ارائه پایه  معتبر در رشته ساختمان از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ، فیش به مبلغ 300.000 ریال به حساب 2173693001003 نزد بانک ملی شعبه صدرا واریز و ارائه نمایند...

پرینت

اطلاعیه مهم شرکت عمران شهر جدید صدرا

بدینوسیله به اطلاع کلیه شهروندان و خریداران زمین در شهر جدید صدرا میرساند ، طی اطلاعات واصله اخیراً افرادی بدون توجه به کاربری مصوب طرح تفصیلی، اقدام به تفکیک و فروش زمین در برخی از نقاط شهر از جمله ورودی شهر صدرا ( دامنه کوه ضلع جنوبی میدان امام رضا )- اراضی پشت ساختمان شهرداری منتهی به پمپ بنزین و همچنین اراضی جنوب زمین چمن فوتبال منتهی به بلوار سعدی نموده اند. از آنجا که هرگونه تغییرکاربری در محدوده قانونی شهرها منوط به انجام روند قانونی از طریق کمیسیون ماده 5 اداره کل راه و شهرسازی بوده و تاکنون هیچگونه مصوبه ای از طریق آن کمیسیون در اراضی موصوف به تأیید و تصویب نرسیده است، لذا مسئولیت عدم تطابق طرح تفکیکی و کاربری اراضی با طرح مصوب تفصیلی صدرا و ادعای کاربری( مسکونی یا باغشهر ) در زمان فروش این اراضی مستقیماً متوجه فروشندگان زمین ، بنگاه های معاملاتی و مشاورین املاک خواهد بود..

پرینت

آگهی جذب سرمایه گذار

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان (حقیقی و حقوقی) جهت انجام مشارکت با شرکت عمران شهر جدید صدرا در امر احداث بنا اعم از مجتمع های مسکونی تجاری مسکونی ورزشی گردشگری و غیره در داخل محدوده قانونی شهر صدرا میرساند ، در صورت تمایل میتوانند مدارک خود را شامل مشخصات فردی یا ثبتی شرکت - رتبه بندی شرکت (جهت متقاضیان حقوقی ) -  سوابق اجرائی گردش مالی از سال 1390 تاکنون و دیگر مدارکی که گویای توانمندی در احداث بنا در رشته مورد تقاضای مشارکت باشند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 93/9/8 به آدرس این شرکت واقع در شهر جدید صدرا بلوار دنا   صندوق پستی 573-71955  - کد پستی 39631-71998  از طریق پست و یا حضورا تحویل نمایند.

تماس با ما

نشانی پستی شرکت عمران شهر جدید صدرا:

15کیلومتری جاده شیراز-یاسوج شهر جدید صدرا بولوار دانش خیابان دنا

صندوق پستی:573-71955

تلفن: 81-6411979-0711

فاکس:6412427-0711

تماس با ما