پرینت

شرکت عمران شهر جدید صدرا موفق به عقد 32 تفاهم نامه به ارزش ریالی 3300 میلیارد تومان شد.

نمایشگاه معرفی و ارائه فرصت های سرمایه گذاری شهرهای جدید در تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید صدرا، شهرهای جدید کشور در نمایشگاهی 4 روزه به معرفی و ارائه فرصت های سرمایه گذاری در این شهرها پرداختند.

مهندس فرشاد فرزین مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا جذب سرمایه گذار و جلب منابع مالی را قدمی بلند در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: ایجاد اطمینان و جلب اعتماد سرمایه گذاران از اولویت های برنامه کاری شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید بوده و شهرهای جدید تمام سعی خود را به کار بسته تا به نوبه خود در زمینه اشتغال زایی کشور سهم بسزایی داشته باشند...

پرینت

آگهي فراخوان شركت در مناقصه عمومی - یک مرحله اي

شركـت عمـران شهـر جديـد صـدرا در نظر دارد احداث یک مجوعه تجاری در سایت مسکن مهر موسوم به تعاونی مهر سه به شرح زیر را از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای به پيمانكار واجد صلاحیت با شرایط زیر واگذار نمايد. مناقصه گران مكلفند..

پرینت

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا خبر داد: نمايشگاه فرصتهاي سرمايه گذاري شهرهای جدید برگزار می گردد.

 

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا از برگزاري نمايشگاه فرصتهاي سرمايه گذاري شهرهای جدید با هدف جذب سرمایه گذار و جلب منابع مالی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرهای جدید و همچنینتحول در نگاه مديران شهري در زمينه بهره گيري از قابليتهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي عمرانی شهرهای جدید طي روزهاي 19 الي 22 مرداد ماه جاری در تهران خبر داد..

تماس با ما

نشانی پستی شرکت عمران شهر جدید صدرا:

15کیلومتری جاده شیراز-یاسوج شهر جدید صدرا بولوار دانش خیابان دنا

صندوق پستی:573-71955

تلفن: 81-6411979-0711

فاکس:6412427-0711

تماس با ما