پرینت

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرویی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات خودرویی خود را  به شماره 200951041000010 (تجدید مناقصه)را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد... ادامه مطلب ....

پرینت

اخطارمسکن مهر

 

قابل توجه متقاضیان پروژه مسکن مهر 200 واحدی  (شرکت ترکیب بنا)

 

بدینوسیله به متقاضیان مشروحه ذیل که نسبت به پرداخت بدهی و تحویل واحد مسکن مهر اقدام ننموده اند اعـــلام میگردد در صورتیکه تا  روز دوشنبه مورخ 15 / 09 /1395  نسبت به تکمیل موجودی مربوطه اقدام ننمایند برابر ضوابط  و دستورالعمل شماره 12243/94/ص/4302 مورخ 19/11/94 حذف میگردندو امتیاز ایشان طبق اولویت به شخص دیگری واگذار می گردد و حق هر گونه اعتراضی از آنان سلب خواهد شد... ادامه مطلب ...

پرینت

تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد اجرای خط انتقال فاضلاب در فاز دو شهر صدرا به شماره 200951041000008 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ 1/9/95 می باشد.

رديف

شــــرح پروژه

برآورد

 (ريال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 

چک تضمین شده /واریز وجه/ضمانتنامه(ريال )

1

اجرای خط انتقال فاضلاب در فاز دو شهر صدر

37.942.780.766

1.897.139.038

 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 تاریخ 17/9/95

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15 تاریخ 17/9/95

70% از هزینه های این پروژه از محل تهاتر با واحدهای تجاری و یا آپارتمانی و ...  متعلق به شرکت عمران شهر جدید صدرا خواهد بود.

زمان بازدید از محل و کسب اطلاعات بیشتر در تاریخ 13/9/95 ساعت 9 می باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا بلوار دانش خیابان دنا شرکت عمران شهر جدید صدرا

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس -27313131 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768(پیش شماره 021)

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

تماس با ما

نشانی پستی شرکت عمران شهر جدید صدرا:

15کیلومتری جاده شیراز-یاسوج شهر جدید صدرا بولوار دانش خیابان دنا

صندوق پستی:573-71955

تلفن: 81-36411979-071

فاکس:  36410476-071

پست الکترونیک :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تماس با ما